Friday, May 4, 2012

Keputusan

Berbeza
(Ehsan Google)
Kata Mereka : Jadi, apa keputusan kau?
Kata Dia         : Menang jadi abu, kalah jadi arang...
Kata Mereka : ....
Kata Dia         : (diam)
Kata Mereka : Jadi?
Kata Dia         : Jadi, lebih baik menang jadi abu 
                          dari semata-mata kalah jadi arang!
Kata Mereka : ....
Kata Dia         : (terus diam)

No comments:

Post a Comment